Sunday, 11 September 2011

´πάντες the LENGUAS magnae sind` Germanische Sprachen

Suecia Jag tycker att alla borde lära sig åtminstone två språk utöver sitt modersmål. Det är mycket viktigt, för när du lär dig ett nytt språk så lär du dig även ett helt nytt sätt att tänka. Experter hävdar att vid slutet att detta århundrade så kommer nästa 50%(3000 språk) av de språk som talas idag att ha försvunnit. Det är därför vi ska sluta tänka på svårigheterna när de kommer till ett främmande språk, och istället försöka lära oss nya språk och med dem nya kulturer. Translated by Axel Söderberg.
Reino Unido I think everyone should learn two languages apart from his mother tongue. It is really important, because when you learn a language you learn another way of thinking.  Experts believe that by the end of this century almost the 50%(3000 languages) of all the languages spoken nowadays will be disappeared. So, let´s keep our thoughts about the difficulty of a language out of our minds, and learn the language in order to know more about other cultures!!
Alemania Jede Person sollte zwei Sprachen und also seine Muttersprache verwenden können. Das ist wirklich wichtig, weil wir unseren Verstand verbessern müssen. Es ist egal, ob wir Russisch oder Telugu lernen wollen. Die Experten sagen, dass  fast die Hälfte von den Sprachen(3000 Sprachen) in diesem Jahrhundert gestorben sein werden. So lass uns an die Schwierigkeiten von einer Sprache nicht denken, und lass lernen die Sprache nun, um mehr Kultur zu haben!!

No comments:

Post a Comment